Belangrijk: doe mee aan de whatsapp-groep

whatsapp

De renovatie gaat binnenkort van start, en daardoor verhuizen veel mensen die nu in de whats-app-groep zitten. Om de buurt veilig en leefbaar te houden, willen we bewoners van de buurt vragen zich aan te melden als u dat nog niet heeft gedaan. Dat kan via e-mail op  info@kolkakker.nl. We hebben extra ogen en oren nodig om de buurt veilig te houden. En natuurlijk: als u het niet vertrouwt, bel dan gelijk de politie!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Koffieavond met een thema op vrijdag 9 maart

Het is weer hoog tijd voor een koffieavond voor de hele buurt!  Van harte welkom in de Kolk op vrijdagavond 9 maart. Vanaf 19.00 uur kan iedereen binnen lopen.

Coffee in white cup on wood table

Om 19.30 geven we experts op het gebied van asbest en niet gesprongen explosieven (uit de Tweede Wereldoorlog) het woord, en kunnen alle vragen die we hierover hebben, gesteld worden. Daarna is het tijd voor koffie, thee, een drankje en een hoop gezelligheid. Woont u in de Kolkakkerbuurt? Dan bent u ook van harte welkom!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Een aannemer voor de renovatie

Er is een aannemer geselecteerd voor de renovatie van de Kolkakkerweg. Het is KlokGroep uit Nijmegen geworden. Met KlokGroep en Woonstede stemmen we veel af om alles zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. We vertegenwoordigen de huurders en houden KlokGroep en Woonstede scherp. Wordt het Sociaal Plan wel goed toegepast? Wat verwachten bewoners van de renovatie? Blijft de wijk intussen veilig? Het is de bedoeling dat de renovatie van start gaat in mei.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hoe staat het met de renovatie?

Op 17 januari kregen we een presentatie van de partijen die in de race zijn voor de renovatie. Vorig jaar zijn 8 aannemers aangeschreven waarvan er uiteindelijk twee partijen een presentatie hielden. Aanwezig waren medewerkers van Woonstede en leden van de Bewonerscommissie. Waar tijdens de gesprekken goed op is gelet is de manier waarop men bewoners vooraf betrekt bij de renovatie. De partijen worden ook beoordeeld op kosten, planning en communicatie. De verwachting is dat begin februari een aannemer bekend is. Daarna gaan aannemer en Woonstede aan de slag met het maken van een begroting, een planning etc. Naar verwachting kan in maart een eerste meedenkavond met terugkerende bewoners worden gehouden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jaarvergadering Bewonerscommissie Kolkakker

Op 15 januari 2018 was de jaarvergadering van de Bewonerscommissie. Er waren zo’n 20 mensen aanwezig in de Kolk. De eerste drie kwartier van de vergadering hebben we besteed aan het doornemen van het jaarverslag, het financieel verslag en de vragen hierover. Het financieel verslag was vooraf al goedgekeurd door de kascommissie. Tijdens de jaarvergadering is gezocht naar een kascommissielid voor komend jaar, en gevonden. Op het jaarverslag waren geen aanvullingen of wijzigingen, en dus hebben we het verslag gelijk met elkaar vastgesteld. Na het officiële gedeelte van de vergadering hebben we met elkaar nog een drankje gedronken, waarbij er uitvoerig gepraat werd over de renovatie die eraan komt. Maar ook het onderwerp ‘Hoe is het om te wonen in een andere wijk?’ kwam uitgebreid aan bod door degenen die al verhuisd zijn. Een aantal bewoners kan niet wachten om terug te keren, zo gehecht als ze zijn aan de buurt. Het was al met al een gezellige avond.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wijkpost van Ede Centraal

Beste bewoners(initiatieven) van het gebied Ede Centraal,

Sinds begin dit jaar is de wijkpost van Ede Centraal niet meer in Cultura, maar in de Wiekslag te vinden.

Op de wijkpost zijn het sociaal- en het wijkteam te vinden. Doordat we nu op een meer toegankelijkere locatie zitten mogen en kunnen bewoners van Ede Centraal hier ook met hun (hulp)vragen terecht.

Op woensdag 21 en donderdag 22 februari vindt de opening van de wijkpost plaats voor alle bewoners van Ede-Centraal. Jullie zullen via een brief ook worden uitgenodigd voor de 21ste en 22ste, maar ik wil jullie hier alvast mee informeren. Dan, maar ook op andere momenten zijn jullie welkom op de wijkpost.

Hopelijk tot de 21ste en/of de 22ste. Mochten jullie op een ander moment eens willen langskomen dan is dat altijd mogelijk. Het adres is Korhoenlaan 6, gelegen aan het Patrijsplein.

Met vriendelijke groet,

Wouter Keijzer,
gebiedsmanager Ede-Centraal, gemeente Ede
M 06-52472273 E wouter.keijzer@ede.nl I www.ede.nl

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Samen voor een veilige buurt

Onlangs is een WhatsApp groep gestart voor de Kolkakkerbuurt. Op deze manier houden we samen de buurt in de gaten en maken deze veiliger door verdachte situaties te melden. Een mooie aanvulling hierop is een buurtpreventieteam. Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners, deze lopen (bv met de hond) in de avond een rondje door de wijk en kijken actief uit naar verdachte situaties of personen. Door met de deelnemers afspraken te maken, zorg je ervoor dat er regelmatig leden van het team op straat zijn. De Gemeente Ede ondersteunt een buurtpreventieteam actief bij de oprichting en zorgt dat er goede contacten zijn met Politie en Toezicht. Ook stellen ze materiaal beschikbaar. Woon je in de buurt en wil je meedoen in dit team? Meld je dan bij ons aan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bezoek aan renovatie/nieuwbouwproject Deventer

Op 31 oktober ging een afvaardiging van deventerde Bewonerscommissie en Woonstede op bezoek bij woningcorporatie Rentree in Deventer. Het doel van deze excursie was te leren van de aanpak van andere projecten met een combinatie renovatie en nieuwbouw. We kregen een rondleiding door het T&D Kwartier, een wijk waar deels is gerenoveerd en deels sloop-nieuwbouw is uitgevoerd. De wijk is qua opzet anders. De wijk is namelijk een mix tussen huur- en koopwoningen. De nieuwbouw is een mix van stijlen geworden zoals tuindorpstijl, maar ook industriële stijl. Door deze excursie is duidelijk geworden hoeveel kwaliteit het stedenbouwkundig plan voor de Kolkakkerbuurt heeft. In dit stedenbouwkundig plan zit wel eenheid in de diverse woningtypes. Ook sluit de nieuwbouw goed aan bij de renovatiewoningen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stappen bij renovatie

Op dit moment wordt de aanbesteding van de renovatie voorbereid. Het is een heel traject waarbij een aannemer wordt geselecteerd. De Bewonerscommissie denkt hier namens de bewoners in mee en de toekomstige bewoners van de renovatiewoningen worden uiteraard ook betrokken.

Het selecteren van een aannemer gaat globaal in de volgende stappen:

  • Er wordt komende week een lijst van aannemers gemaakt, de Bewonerscommissie wordt gevraagd of zij aanvullend aannemers kennen die Woonstede moet uitnodigen.
  • Deze aannemers wordt in oktober gevraagd een aantal gegevens aan te leveren. Hiermee doe je een globale toets of het bedrijf geschikt is voor deze renovatie.
  • Uiteindelijk blijven er 3 aannemers over. Ook hiervoor wordt de Bewonerscommissie gevraagd mee te stemmen door vragen te beantwoorden met een cijfer. Daaruit ontstaat een shortlist.
  • De aannemers wordt gevraagd een offerte te maken en op basis van een aantal selectiecriteria kan de Bewonerscommissie stemmen door cijfers te geven. Dit samen met de beoordeling van Woonstede levert 1 aannemer op die de renovatie gaat doen. Dit zal begin 2018 zijn. De aannemer zorgt ook voor een architect.

Samen met de toekomstige bewoners van de renovatiewoningen wordt in februari/maart 2018 een traject opgestart waarbij het renovatieplan wordt gemaakt. Het renovatieplan bestaat uit een plan van aanpak en een planning.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop vogels in de wijk

workshop vogels in de wijk webversie In de wijk zijn verschillende beschermde vogels zoals de gierzwaluw en de huismus. Maar wat maakt deze vogels nou zo bijzonder? Tijdens een workshop gaven enkele vrijwilligers van de Vogelbescherming een enthousiaste workshop aan de bewoners van de Kolkakkerbuurt. Eerst hield stadsvogeladviseur Henk van Paassen een presentatie over vogels. Omdat in de wijk ook nestkasten worden opgehangen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen had Van Paassen ook verschillende nestkasten meegenomen. Daarna gingen we op pad en leerden allerlei interessante wetenswaardigheden over vogels en andere dieren. Zo leerden we dat gierzwaluwen tijdens de zomer 24 uur per dag in de lucht zijn en daar eten, drinken en slapen. Ze vangen ook erg veel insecten voor hun jongen die vaak verborgen zitten in een nest onder de dakpannen of in een kier. Bij het vallen van de avond zagen we vleermuizen vliegen in de wijk en met een speciale bat detector konden we de diertjes horen. Na afloop kregen we interessante informatie mee van de vogelbescherming.

Posted in Uncategorized | Leave a comment