Jaarvergadering Bewonerscommissie Kolkakker

Op 15 januari 2018 was de jaarvergadering van de Bewonerscommissie. Er waren zo’n 20 mensen aanwezig in de Kolk. De eerste drie kwartier van de vergadering hebben we besteed aan het doornemen van het jaarverslag, het financieel verslag en de vragen hierover. Het financieel verslag was vooraf al goedgekeurd door de kascommissie. Tijdens de jaarvergadering is gezocht naar een kascommissielid voor komend jaar, en gevonden. Op het jaarverslag waren geen aanvullingen of wijzigingen, en dus hebben we het verslag gelijk met elkaar vastgesteld. Na het officiële gedeelte van de vergadering hebben we met elkaar nog een drankje gedronken, waarbij er uitvoerig gepraat werd over de renovatie die eraan komt. Maar ook het onderwerp ‘Hoe is het om te wonen in een andere wijk?’ kwam uitgebreid aan bod door degenen die al verhuisd zijn. Een aantal bewoners kan niet wachten om terug te keren, zo gehecht als ze zijn aan de buurt. Het was al met al een gezellige avond.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wijkpost van Ede Centraal

Beste bewoners(initiatieven) van het gebied Ede Centraal,

Sinds begin dit jaar is de wijkpost van Ede Centraal niet meer in Cultura, maar in de Wiekslag te vinden.

Op de wijkpost zijn het sociaal- en het wijkteam te vinden. Doordat we nu op een meer toegankelijkere locatie zitten mogen en kunnen bewoners van Ede Centraal hier ook met hun (hulp)vragen terecht.

Op woensdag 21 en donderdag 22 februari vindt de opening van de wijkpost plaats voor alle bewoners van Ede-Centraal. Jullie zullen via een brief ook worden uitgenodigd voor de 21ste en 22ste, maar ik wil jullie hier alvast mee informeren. Dan, maar ook op andere momenten zijn jullie welkom op de wijkpost.

Hopelijk tot de 21ste en/of de 22ste. Mochten jullie op een ander moment eens willen langskomen dan is dat altijd mogelijk. Het adres is Korhoenlaan 6, gelegen aan het Patrijsplein.

Met vriendelijke groet,

Wouter Keijzer,
gebiedsmanager Ede-Centraal, gemeente Ede
M 06-52472273 E wouter.keijzer@ede.nl I www.ede.nl

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Samen voor een veilige buurt

Onlangs is een WhatsApp groep gestart voor de Kolkakkerbuurt. Op deze manier houden we samen de buurt in de gaten en maken deze veiliger door verdachte situaties te melden. Een mooie aanvulling hierop is een buurtpreventieteam. Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners, deze lopen (bv met de hond) in de avond een rondje door de wijk en kijken actief uit naar verdachte situaties of personen. Door met de deelnemers afspraken te maken, zorg je ervoor dat er regelmatig leden van het team op straat zijn. De Gemeente Ede ondersteunt een buurtpreventieteam actief bij de oprichting en zorgt dat er goede contacten zijn met Politie en Toezicht. Ook stellen ze materiaal beschikbaar. Woon je in de buurt en wil je meedoen in dit team? Meld je dan bij ons aan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bezoek aan renovatie/nieuwbouwproject Deventer

Op 31 oktober ging een afvaardiging van deventerde Bewonerscommissie en Woonstede op bezoek bij woningcorporatie Rentree in Deventer. Het doel van deze excursie was te leren van de aanpak van andere projecten met een combinatie renovatie en nieuwbouw. We kregen een rondleiding door het T&D Kwartier, een wijk waar deels is gerenoveerd en deels sloop-nieuwbouw is uitgevoerd. De wijk is qua opzet anders. De wijk is namelijk een mix tussen huur- en koopwoningen. De nieuwbouw is een mix van stijlen geworden zoals tuindorpstijl, maar ook industriële stijl. Door deze excursie is duidelijk geworden hoeveel kwaliteit het stedenbouwkundig plan voor de Kolkakkerbuurt heeft. In dit stedenbouwkundig plan zit wel eenheid in de diverse woningtypes. Ook sluit de nieuwbouw goed aan bij de renovatiewoningen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stappen bij renovatie

Op dit moment wordt de aanbesteding van de renovatie voorbereid. Het is een heel traject waarbij een aannemer wordt geselecteerd. De Bewonerscommissie denkt hier namens de bewoners in mee en de toekomstige bewoners van de renovatiewoningen worden uiteraard ook betrokken.

Het selecteren van een aannemer gaat globaal in de volgende stappen:

  • Er wordt komende week een lijst van aannemers gemaakt, de Bewonerscommissie wordt gevraagd of zij aanvullend aannemers kennen die Woonstede moet uitnodigen.
  • Deze aannemers wordt in oktober gevraagd een aantal gegevens aan te leveren. Hiermee doe je een globale toets of het bedrijf geschikt is voor deze renovatie.
  • Uiteindelijk blijven er 3 aannemers over. Ook hiervoor wordt de Bewonerscommissie gevraagd mee te stemmen door vragen te beantwoorden met een cijfer. Daaruit ontstaat een shortlist.
  • De aannemers wordt gevraagd een offerte te maken en op basis van een aantal selectiecriteria kan de Bewonerscommissie stemmen door cijfers te geven. Dit samen met de beoordeling van Woonstede levert 1 aannemer op die de renovatie gaat doen. Dit zal begin 2018 zijn. De aannemer zorgt ook voor een architect.

Samen met de toekomstige bewoners van de renovatiewoningen wordt in februari/maart 2018 een traject opgestart waarbij het renovatieplan wordt gemaakt. Het renovatieplan bestaat uit een plan van aanpak en een planning.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop vogels in de wijk

workshop vogels in de wijk webversie In de wijk zijn verschillende beschermde vogels zoals de gierzwaluw en de huismus. Maar wat maakt deze vogels nou zo bijzonder? Tijdens een workshop gaven enkele vrijwilligers van de Vogelbescherming een enthousiaste workshop aan de bewoners van de Kolkakkerbuurt. Eerst hield stadsvogeladviseur Henk van Paassen een presentatie over vogels. Omdat in de wijk ook nestkasten worden opgehangen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen had Van Paassen ook verschillende nestkasten meegenomen. Daarna gingen we op pad en leerden allerlei interessante wetenswaardigheden over vogels en andere dieren. Zo leerden we dat gierzwaluwen tijdens de zomer 24 uur per dag in de lucht zijn en daar eten, drinken en slapen. Ze vangen ook erg veel insecten voor hun jongen die vaak verborgen zitten in een nest onder de dakpannen of in een kier. Bij het vallen van de avond zagen we vleermuizen vliegen in de wijk en met een speciale bat detector konden we de diertjes horen. Na afloop kregen we interessante informatie mee van de vogelbescherming.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kolkakkerupdate Mei 2017

De Kolkakkerupdate Mei 2017 is uit, deze kunt u hier lezen. Alle bewoners van de buurt krijgen hem automatisch in de brievenbus.

bc

Foto: Vergadering projectgroep bij Woonstede

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hoe teken je mee aan een nieuwe wijk?

Bestuurslid Karin van de bewonerscommissie vertelt hoe zij het traject van meedenken en meedoen heeft ervaren als bewoner. Tijdens de meeste tekenavonden was Karin nog geen bestuurslid.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vandaag vrijdag 17-03-2017 een goed artikel in de Gelderlander Editie Vallei.Scan_20170317_110900

Posted in Uncategorized | Leave a comment

               De Gelderlander 09-03-2017

Kolkakkerbuurt kiest: slopen of behouden

images3.persgroep.net

EDE – Bewoners van het historische tuindorp Kolkakker mogen binnenkort opnieuw stemmen: behouden of slopen.

‘Doodzonde’, vindt Collin Leijenaar de sloopplannen van Woonstede. De woordvoerder van het Actiecomité Kolkakkerbuurt is enkel voor renovatie van de pakweg 160 woningen in het tuindorp. ,,Jammer dat Woonstede dit hele proces in gang heeft gezet, omdat zij zo nodig de wijk plat willen gooien voor méér woningen.’’

Spanningen

De spanningen in de wijk tussen voor- en tegenstanders van de sloop lopen soms hoog op, zegt Marcel Boertien van de bewonerscommissie. ,,Een aantal mensen, waarvan sommigen hun hele leven hier wonen, zijn boos. Dat is zacht gezegd niet erg prettig, maar als bewonerscommissie gaan we altijd weer het gesprek aan.’’

Plan B

Na de laatste presentatieavond van Woonstede, donderdag 16 maart, krijgt elk huishouden van de Kolkakkerbuurt een stembiljet.

Woonstede is zo zeker van haar zaak dat het geen plan B heeft klaarliggen, zegt projectleider Edwin Boonstoppel. ,,Van de nee-stemmers vorig jaar weten we waarom ze tegen waren. Bewoners constateren nu zelf dat aan elke woonwens tegemoet wordt gekomen en er verschillende woningtypes, zoals eengezinswoningen en seniorenwoningen, maar ook tuingroottes worden aangeboden. Ik zie geen enkele aanleiding om te denken dat de benodigde 70 procent niet wordt gehaald.”

Dinsdag 4 april is de uitslag en weet Kolkakker waar het aan toe is.

Posted in Uncategorized | Leave a comment