Category Archives: Uncategorized

Overgang Kerkweg niet zo dicht !!.

1672 ondertekeningen!!! De gemeente Ede heeft een volwaardig alternatief voor de spoorwegovergang Kerkweg beloofd, maar sluit de overgang zonder deze belofte na te komen. Teken de petitie hier!!! De gemeente Ede is voornemens om op 28 oktober 2021 de spoorwegovergang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vragen, problemen en klachten nieuwbouw Kolkakkerbuurt

De afgelopen weken hebben we een spreekuur gehad in buurtcentrum De Kolk. Dit spreekuur is gestopt omdat er geen animo voor was. Echter horen  we nu wel geluiden via via. Die weg bied geen oplossing,  melden bij Woonstede en info@kolkakker.nl. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bingo in buurtcentrum De Kolk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

27 januari Jaarvergadering Bewonerscommissie

De jaarvergadering van de Bewonerscommissie is op maandag 27 januari 2020 om 19.30 uur in buurthuis De Kolk. Wij nodigen alle Kolkakkerbuurtbewoners van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Een kopie van de agenda en het conceptjaarverslag ontvangt u aan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Update December 2019: De puzzel van de voorbereiding

Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de sloop en nieuwbouw. Woonstede voert druk overleg met gemeente, bouwers en nutsbedrijven. Met de bouwers zijn er onderhandelingen over kosten, planning en fasering. Met nutsbedrijven onderhandelen we over alles ondergronds, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kerstbingo in De Kolk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Planning renovatie Kolkakkerweg (fase 1)

De renovatie van de Kolkakkerweg duurt tot het voorjaar van 2019. De uitvoering gaat in twee bouwstromen volgens een vaste route. Een aantal werkzaamheden (zoals het aanbrengen van de buitengevel) zijn afhankelijk van goed weer. Daarom is onderstaande planning onder … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nieuws uit de Kolkakkerbuurt

2 oktober | Binnen- en buitenwerk Bij de eerste vier blokken (zie onder) worden in oktober binnenwanden geplaatst en stucwerk wordt aangebracht in woningen en kelders. Verder wordt gewerkt aan de plafonds en gestart wordt met het tegelwerk van badkamer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De komende jaren wordt de Kolkakkerbuurt in vijf stappen vernieuwd.

De komende jaren wordt de Kolkakkerbuurt in vijf stappen vernieuwd. De eerste stap is de renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg. Het resultaat is dat de Kolkakkerbuurt een tuindorp is en blijft waar ook in de toekomst veel mensen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meedenken over renovatie, presentatie op 4 april

Een grotere badkamer? De wasmachine in de keuken of moet hij juist in de berging? Wat doen we met de keuken? Over dit soort vragen hebben we ons als bewoners van de Kolkakkerweg en de architect, de afgelopen maanden gebogen. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment