Update December 2019: De puzzel van de voorbereiding

Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de sloop en nieuwbouw. Woonstede voert druk overleg met gemeente, bouwers en nutsbedrijven. Met de bouwers zijn er onderhandelingen over kosten, planning en fasering. Met nutsbedrijven onderhandelen we over alles ondergronds, ze willen het liefst zo weinig mogelijk tijd en geld kwijt zijn. Met het Warmtebedrijf Ede is afstemming nodig over de aanleg van het ondergrondse warmtenet, er zijn veel andere projecten in Ede die wachten op hun beurt. De gemeente Ede wil graag weten hoe het gaat met bouwverkeer, riolering, parkeerplaatsen, stoepen etc. Maar ook de bouwvergunning: hoe zit het met de stikstofdiscussie? Huurders (al of niet met een tijdelijk huurcontract) en tijdelijke bewoners die anti-kraak wonen, willen we ook graag op de hoogte houden. Ze willen het liefst zo snel mogelijk weten of ze kunnen blijven wonen of dat ze moeten verhuizen. Zij horen het als eerste als de puzzel is gelegd. De start van de sloop staat nu gepland in de zomer. Omdat het afhankelijk is van heel veel externe partijen, kunnen we dit nog niet met zekerheid zeggen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *