Workshop vogels in de wijk

workshop vogels in de wijk webversie In de wijk zijn verschillende beschermde vogels zoals de gierzwaluw en de huismus. Maar wat maakt deze vogels nou zo bijzonder? Tijdens een workshop gaven enkele vrijwilligers van de Vogelbescherming een enthousiaste workshop aan de bewoners van de Kolkakkerbuurt. Eerst hield stadsvogeladviseur Henk van Paassen een presentatie over vogels. Omdat in de wijk ook nestkasten worden opgehangen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen had Van Paassen ook verschillende nestkasten meegenomen. Daarna gingen we op pad en leerden allerlei interessante wetenswaardigheden over vogels en andere dieren. Zo leerden we dat gierzwaluwen tijdens de zomer 24 uur per dag in de lucht zijn en daar eten, drinken en slapen. Ze vangen ook erg veel insecten voor hun jongen die vaak verborgen zitten in een nest onder de dakpannen of in een kier. Bij het vallen van de avond zagen we vleermuizen vliegen in de wijk en met een speciale bat detector konden we de diertjes horen. Na afloop kregen we interessante informatie mee van de vogelbescherming.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *