Bingo in buurtcentrum De Kolk

bingo2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

27 januari Jaarvergadering Bewonerscommissie

De jaarvergadering van de Bewonerscommissie is op maandag 27 januari 2020 om 19.30 uur in buurthuis De Kolk. Wij nodigen alle Kolkakkerbuurtbewoners van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Een kopie van de agenda en het conceptjaarverslag ontvangt u aan het begin van de jaarvergadering. Aansluitend aan het officiële gedeelte zal er ruimte zijn voor een praatje en een hapje en drankje.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Update December 2019: De puzzel van de voorbereiding

Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de sloop en nieuwbouw. Woonstede voert druk overleg met gemeente, bouwers en nutsbedrijven. Met de bouwers zijn er onderhandelingen over kosten, planning en fasering. Met nutsbedrijven onderhandelen we over alles ondergronds, ze willen het liefst zo weinig mogelijk tijd en geld kwijt zijn. Met het Warmtebedrijf Ede is afstemming nodig over de aanleg van het ondergrondse warmtenet, er zijn veel andere projecten in Ede die wachten op hun beurt. De gemeente Ede wil graag weten hoe het gaat met bouwverkeer, riolering, parkeerplaatsen, stoepen etc. Maar ook de bouwvergunning: hoe zit het met de stikstofdiscussie? Huurders (al of niet met een tijdelijk huurcontract) en tijdelijke bewoners die anti-kraak wonen, willen we ook graag op de hoogte houden. Ze willen het liefst zo snel mogelijk weten of ze kunnen blijven wonen of dat ze moeten verhuizen. Zij horen het als eerste als de puzzel is gelegd. De start van de sloop staat nu gepland in de zomer. Omdat het afhankelijk is van heel veel externe partijen, kunnen we dit nog niet met zekerheid zeggen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kerstbingo in De Kolk

Vrijdag 13 december, aanvang 19

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Planning renovatie Kolkakkerweg (fase 1)

De renovatie van de Kolkakkerweg duurt tot het voorjaar van 2019. De uitvoering gaat in twee bouwstromen volgens een vaste route. Een aantal werkzaamheden (zoals het aanbrengen van de buitengevel) zijn afhankelijk van goed weer. Daarom is onderstaande planning onder voorbehoud. Op deze pagina is wel altijd de actuele planning te vinden.Kaartje met bloknummers en de bouwroute

In september wordt in de eerste blokken gelijktijdig gewerkt aan de binnen- en buitenzijde. Aan de binnenzijde wordt leidingwerk aangebracht onder de vloer op de begane grond, en douchevloeren worden aangebracht of gestort. Verder worden binnenwanden geplaatst en leidingwerk in de wanden gefreesd. Aan de buitenzijde worden steigers aangebracht. Daarna worden asbestkozijnen van de verdiepingen verwijderd, groen wordt van de gevels verwijderd (waar nodig) en de gevels worden verstevigd als dat nodig is. Verder wordt veel gewerkt aan het dak: dakpannen, panlatten en tengels worden verwijderd, dakkapellen gesloopt en na het aanbrengen van isolatie wordt alles vernieuwd weer teruggeplaatst.

Oktober
In oktober wordt het bovenstaande ook in de tweede bouwstroom (de volgende blokken) uitgevoerd. Bij de eerste blokken worden in oktober binnenwanden geplaats en stucwerk wordt aangebracht in woningen en kelders. Verder wordt gewerkt aan de plafonds en gestart wordt met het tegelwerk van badkamer en toilet. Aan de buitenzijde worden nieuwe kozijnen geplaatst en isolatie wordt aangebracht met de gezaagde steen.

November
In november worden de eerste blokken (1,2,3) afgerond en aan de noordzijde van de Kolkakkerweg worden blok 10, 11, 12 en 16 opgestart. De woningen van blok 1 worden half november opgeleverd, het tweede blok een week later en zo wordt elke week naar verwachting blok 1 t/m 6 voor de Kerst opgeleverd.

December
Aan de noordzijde wordt nu ook druk gewerkt. Blok 13, 14 en 17 worden daar ook opgestart. Dat betekent dat er aan de buitenzijde steigers worden aangebracht. Daarna worden asbestkozijnen van de verdiepingen verwijderd etc. Zie voor de volgorde van werkzaamheden de beschrijving in september.

Januari 2019
Van Kerst tot 7 januari 2019 is het rustig op het renovatieterrein vanwege de Kerstvakantie. Na de vakantie gaat het schema van opleveren van blokken door (zie tekening). Blok 7 en Blok 8 worden al snel opgeleverd. Later in januari worden ook blok 7, 8, 9 en 10 opgeleverd.

Februari 2019
In februari is het volop winter. Dat betekent dat het weer van invloed kan zijn op de planning. Als alles volgens plan verloopt, worden in februari de blokken 10, 11, 12, 13 en 16 opgeleverd. Dat is het grootste deel van de noordzijde van de Kolkakkerweg.

Maart 2019
Begin maart worden blok 17, 14 en als laatste blok 15 ook opgeleverd.

Fasering
Na fase 1 start medio 2019 fase 2. Dat wordt een nieuwbouwfase. Het plan is om de wijkvernieuwing in 5 fases te vernieuwen. Op deze manier worden niet teveel woningen ineens aan de woningmarkt onttrokken. Ook kunnen huurders zoveel mogelijk in de wijk blijven wonen tot een nieuwe fase klaar is en dan in één keer verhuizen. Bekijk de fasering en planning

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nieuws uit de Kolkakkerbuurt

2 oktober | Binnen- en buitenwerk
Bij de eerste vier blokken (zie onder) worden in oktober binnenwanden geplaatst en stucwerk wordt aangebracht in woningen en kelders. Verder wordt gewerkt aan de plafonds en gestart wordt met het tegelwerk van badkamer en toilet. Aan de buitenzijde worden nieuwe kozijnen geplaatst en isolatie wordt aangebracht met de gezaagde steen. In oktober wordt ook gestart met de tweede bouwstroom (een tweede set van vier blokken woningen).

10 oktober | 17 gerenoveerde woningen te huur
Vanaf 10 oktober staan worden 17 woningen aan de Kolkakkerweg te huur aangeboden. Deze worden komend half jaar opgeleverd nadat ze gerenoveerd zijn. Meer informatie is elders op deze website te vinden. Reageren kan via de website van www.huiswaarts.nu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De komende jaren wordt de Kolkakkerbuurt in vijf stappen vernieuwd.

De komende jaren wordt de Kolkakkerbuurt in vijf stappen vernieuwd. De eerste stap is de renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg. Het resultaat is dat de Kolkakkerbuurt een tuindorp is en blijft waar ook in de toekomst veel mensen met plezier kunnen blijven wonen. De huidige bewoners kunnen in hun woning blijven wonen totdat de wijkvernieuwing start en krijgen als men wil verhuizen voorrang bij het kiezen van een nieuwe woning.

In februari en maart zijn er meedenkavonden geweest voor de oorspronkelijke huurders uit de Kolkakkerbuurt. Vanavond wordt het resultaat van deze meedenkavonden gepresenteerd aan de rest van de wijk. De renovatie gaat van start in mei en duurt ongeveer een half jaar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meedenken over renovatie, presentatie op 4 april

Een grotere badkamer? De wasmachine in de keuken of moet hij juist in de berging? Wat doen we met de keuken? Over dit soort vragen hebben we ons als bewoners van de Kolkakkerweg en de architect, de afgelopen maanden gebogen. Op drie druk bezochte meedenkavonden zijn we stapsgewijs gekomen tot een goede indeling van de woning. home-aruna

Tijdens de eerste meedenkavond konden we aangeven wat er goed is aan de woning en wat er kan worden verbeterd. Bewoners konden dit vertellen maar ook noteren op plakbriefjes. Aan het eind van de avond waren de panelen vol met allerlei opmerkingen, wensen en aandachtspunten.

Hiermee is zijn de architecten hard aan de slag gegaan en hebben op de 2e avond verschillende indelingsopties van de woningen laten zien. Sommige bewoners zagen direct hun favoriete indeling maar er waren ook nog onderdelen die konden worden verbeterd. En het bleek ook dat er verschillende indelingen nodig zijn om de gerenoveerde woningen aan te laten sluiten op de wensen van de bewoners. Dus werden in onderling overleg verschillende indelingsopties per woning gemaakt.

Deze opties hebben we uitgewerkt en op de 3e avond besproken. Na goedkeuring van deze opties hebben de bewoners hun voorkeur mogen uitspreken voor de indeling van hun eigen woning. Al deze mogelijkheden per woning laten we graag zien aan andere buurtbewoners, omwonenden en andere belangstellenden uit de buurt. Daarom houden we op 4 april een open avond in Ons Huis, Taborkerk aan de Prinsesselaan 8. De avond start om 19.30 uur.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

drankje022018

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Verlengde Maanderweg

Al wandelend door onze buurt viel mij op dat het op de Kolkakkerweg steeds drukker wordt. Steeds meer auto’s met een vrij hoge snelheid. Al peinzend over hoe dit in de toekomst zal gaan, schoot mij te binnen dat de Verlengde Maanderweg een fietssnelweg gaat worden. Wat betekent dit voor de achterliggende wijken/buurten?

Logisch nadenkende zijn de automobilisten met hun vier of meer wielen te gast op deze weg. Nu zijn wij automobilisten altijd geduldig en blijven dan netjes achter de fietsers rijden om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, ahum. Ook de tweewielers gedragen zich perfect en delen de weg met anderen. Wanneer dit sprookje werkelijkheid wordt, zou dit de perfecte oplossing zijn!

Realiteit zal zijn dat de automobilist een andere route kiest om sneller op de plek van bestemming te komen. Volgens de rekenmodellen van de gemeente zal dat wel meevallen en kiest men de Veenderweg als alternatief, want die is er geschikt voor….. Logisch nadenkende gaat het volgende gebeuren: Vanaf de schaapsweg slaat de automobilist af naar de Kolkakkerweg om snel binnendoor te kunnen schieten.

Op de Verlengde Maanderweg zie je nooit kleine kinderen op de stoep spelen of fietsen, logisch dat is te gevaarlijk. Door de
sluiproute(s) is het in de wijken/buurten ook zo onveilig dat het daar ook niet meer mogelijk is om je kind alleen buiten te laten voor het huis. Ook zijn deze straten niet ingericht om echt veel meer verkeer te krijgen. Al zigzaggend verkeersborden negerend spoed men zich door de straten. Vrachtverkeer wat zich vast rijd in de straten. (gebeurt nu al regelmatig)

Dit maakt het leven in onze buurten, Bloemenbuurt, Kolkakkerbuurt en de andere kant van de Verlengde Maanderweg niet prettiger en veiliger.

De gemeente vindt dat zij de bewoners van de buurten actief betrokken heeft bij deze plannen. Echter weten velen niets van deze plannen en de gevolgen, wat vindt u van deze plannen? Laat het hieronder weten!!! Kopieer dit stukje, maar laat even weten waar u het plaatst of wat u er mee wilt doen, zodat het te volgen is. Om te zien wat voor een acties/reacties we kunnen of moeten ondernemen zodat de gemeente luistert en er wat mee gaat doen.

Laat uw mening horen!!!!

Marcel Boertien

Posted in Uncategorized | 1 Comment